Public affairs

Skutecznie wprowadzamy na rynek niemiecki i albański

Public affairs Niemcy i Albania

LEMARRC advisor Ltd. tworzy zespół specjalistów, którzy doskonale znają mechanizmy funkcjonowania państwa i jego instytucji. Praca z różnymi środowiskami społecznymi i politycznymi pozwala nam gromadzić bezcenne doświadczenia i budować wartościowe relacje partnerskie.

Celem realizowanych przez naszą firmą działań public affairs jest przede wszystkim kształtowanie i utrzymywanie korzystnego dla Klienta wizerunku, który będzie sprzyjał rozwojowi jego działalności. Dokładamy wszelkich starań, aby stosunki pomiędzy firmą a interesariuszami w Niemczech i Albanii były solidne, trwałe i przyjazne.

Relacje z interesariuszami Niemcy i Albania

Pomagamy naszym Klientom w nawiązywaniu i utrzymywaniu dogodnych relacji z otoczeniem publicznym. Na podstawie naszej wiedzy oraz umiejętności, doradzamy odpowiednie strategie, które zapewnią publiczną obecność, a także korzystnie wpłyną na budowanie potencjału wizerunkowego firmy.

Dysponujemy rozległą siecią kontaktów, a za sprawą znajomości mechanizmów funkcjonowania państwa, możemy działać efektywnie w różnych środowiskach społeczno – politycznych. Relacje z interesariuszami poprzedzamy analizami funkcjonowania firm, jej celów, problemów i potencjału.

Opracowujemy strategie biznesowe, formułujemy propozycje rozwiązań zaistniałych problemów i przygotowujemy do rozmów z kontrahentami. Nasze działania public affairs zawsze są prowadzone w ramach dozwolonych prawem i dobrym obyczajem regulacji.

Profesjonalne zarządzanie relacjami z interesariuszami w Niemczech i Albanii

Wierzymy, że profesjonalne zarządzanie relacjami z interesariuszami w Niemczech i Albanii przełoży się na sukces firm, które nam zaufały. Public affairs to przede wszystkim wdrażanie w życie pomysłów i rozwiązań danego podmiotu, za pośrednictwem i przy aktywnym udziale jednostek, które mają na to rzeczywisty wpływ.

Konsekwencją prowadzonych działań jest wprowadzenie zmian korzystnych z punktu widzenia firmy, których przeforsowanie byłoby znacznie utrudnione na drodze tradycyjnej komunikacji. Istotne jest jednak, że korzyści są osiągane wyłącznie za sprawą legalnych i etycznych narzędzi public affairs.

Utrzymywanie relacji z interesariuszami w Niemczech i Albanii przynosi szereg korzyści dla funkcjonowania firmy na rynku zagranicznym. Wśród najistotniejszych możemy wskazać usprawnienie procesów zarządzania przedsiębiorstwem, błyskawiczne reagowanie na zmieniające się warunki legislacyjne czy pozyskiwanie najbardziej aktualnych informacji z punktu widzenia interesów firmy.